Introducing 'HatchART100' March 03 2016, 0 Comments

Over the next 12 months we will be working with some of our artists to produce a series of new collections. All signed giclee prints available in these collections will be priced below €100. The first artist to launch will be Luka Brase, Luka has created a series of 8 originals to coincide with the 'Back to Old Town' exhibition in Bratislava which launched 03rd March 2016.

Follow this link - The Luka Brase HatchART100

V priebehu nasledujúcich 12 mesiacov budeme pracovať s niektorými z našich umelcov a produkovať rady nových kolekcií. Všetky podpísané vytlačené umelecké diela sú k dispozícii v týchto zbierkach. Diela sa predávajú za menaj než 100€ Prvým umelcom je Luka Brasa. Luka vytvoril sériu 8 originálov pre HatchART100 

Nasledujte tento odkaz - Luka Brase 100€

 

AKUL STORY